2017 - Jeroen Zwinkels, Senior Vice President van Randstad Global Client Solutions over robotisering en arbeidsmarkt 

 

‘HET GAAT VOORAL OVER HOE JE KUNT SAMENWERKEN MET MACHINES’

 

Grote internationale bedrijven denken veel vaker na over arbeidsmogelijkheden die de grenzen overschrijden. Randstad is daarbij vaak een welkome partner. Randstad is het grootste uitzendbureau van Nederland en het is één na grootste ter wereld. Wereldwijd werken er voor Randstad zo’n half miljoen uitzendkrachten per dag. Als gevolg van een aantal trends waaronder globalisering en technologisering wordt het speelveld steeds internationaler en dat is precies het terrein waar Jeroen Zwinkels van Randstad Holding met antwoorden wil komen als het gaat over de factor arbeid. Vaak opereert hij daarbij gebieden waar de digitale en technische ontwikkelingen vragen om nieuwe oplossingen. Ontwikkelingen die ook voor het MKB heel belangrijk zijn. 

 

Wat betekenen de huidige technische ontwikkelingen voor werk? 

Zwinkels: ‘Als een ding duidelijk is, is dat alles steeds sneller gaat. Deden we er achtduizend jaar over om een van jagers agrariërs te worden, tegenwoordig lijkt het internet onze wereld elke dag te ontwrichten en nieuwe uitdagingen te bezorgen. En geen bedrijfstak lijkt te worden gespaard. Ook bij de onze, in ons vak als intermediair in de wereld van arbeidszaken, zien we dat ontwikkelingen als Google Jobs en andere digitale ontwikkelingen ons scherper maken en ons dwingen onze plek duidelijker te formuleren. De uitdaging van deze tijd is singularity, een situatie waarbij een vorige generatie niet meer goed weet wat de volgende doet. Randstad is een partij die juist ook daar een rol heeft, wij proberen hier bedrijven én talent te helpen bij de effecten van deze versnelling.’ 

 

‘Computers personaliseren, mensen maken het persoonlijk, computers voorspellen, mensen verrassen en computers bevestigen, mensen lachen.’

 

Hoe kijkt de Randstad aan tegen robotisering?

Zwinkels: ‘Robotisering gaat steeds sneller. In 1961 kwam de eerste industriële robotarm en ging vanaf dat moment het gevaarlijke, fysiek zware en repetitieve werk vervangen. De tegenwoordige robots kunnen veel meer. Zo is er robotic process automation, dat zijn robots die zijn vermomd als software. Je hebt geen leger programmeurs meer nodig, maar de software ontwikkelt zelf. Een voorbeeld is hoe de gebrekkige vertaling door vertaalprogramma’s zich razendsnel ontwikkelt en professionele vertalers en tolken overbodig maakt. Ook hier gaat het over software die in een paar weken iets heel bijzonders presteert waar je vroeger een leger professionals voor nodig had die jarenlang werkte aan een beter product. Belangrijk is niet bang te zijn van deze ontwikkelingen, eerder dat je nadenkt hoe je kunt samenwerken met machines. Wat is de impact voor je talentstrategie als bedrijf en voer je hier wel het gesprek over met de mensen?’ 

 

Wat zijn daarvan de gevolgen als het gaat over onze banen?

Zwinkels: ‘In het algemeen kun je zeggen dat routinematige banen steeds meer verdwijnen en dat er groei is in non-routinematig werk. Er zijn daarbij twee ontwikkelingen denkbaar. In beide gevallen leiden technologische innovatie tot hogere arbeidsproductiviteit, maar wat erna gebeurt is anders. In het eerste scenario krijg je vervolgens minder werk, lagere koopkracht en daardoor minder consumptie en dus een krimpende markt. Een positief scenario kan zijn dat lagere productiekosten leiden tot goedkopere producten en meer koopkracht en dus tot meer groei van de markt en meer banen. Eigenlijk is het tweede scenario zoals het altijd gegaan is. De werkelijkheid zal altijd anders zijn dan de knapste koppen kunnen bedenken, maar er zijn kansen. Er verdwijnen banen, maar er ontstaan ook nieuwe. Een ding is duidelijk: we zullen eraan moeten wennen dat we een levenlang moeten blijven leren. Was het vroeger zo dat je een tijd had van leren, van werken en van met pensioen gaan, tegenwoordig leer je tussendoor voortdurend bij. En eigenlijk maakt dat het werk interessante en leuker.’

 

‘Technologisering of digitalisering zijn geen doelen op zich maar slechts middelen; mensen maken aan het eind van de dag altijd het verschil’ 

Wat zijn de cruciale vaardigheden van de toekomst? 

Zwinkels: ‘Er is niet één vaardigheid, maar meerdere vaardigheden die je moet inzetten of een combinatie ervan. Belangrijk is in ieder geval dat je kritisch blijft denken, dat je je sociale intelligentie inzet en innovatiever gaat leren denken. Ook moet je beter leren omgaan met cultuur, hoe werken mensen, wat maakt een werkplek uniek, je moet gevoel ontwikkelen van hoe mensen samenwerken, met elkaar en met machines. Waar in ieder geval toekomst in zit, is het toepassen van technologie en digitalisering, want techniek is hoe dan ook de toekomst. Je moet ook meer dan nu multidisciplinair kunnen denken. In plaats van silodenken moet je leren in teams te werken. Het werkend leven wordt ook creatiever. Je moet denken als een ontwerper. Ook je metacognitie wordt belangrijker, dus dat je kennis krijgt over wat kennis is en hoe je dat kunt inzetten. Technologisering of digitalisering zijn geen doelen op zich maar slechts middelen; mensen maken aan het eind van de dag altijd het verschil.’ 

 

Hoe werkt Randstad zelf als het gaat over deze digitale vernieuwingen? 

Zwinkels: ‘Als het gaat om het start up denken binnen Randstad dan was het vroeger, net als bij veel andere bedrijven, dat je – metaforisch gedacht - eerst een wiel ontwikkelde, daarna een chassis, een carrosserie en dan na een of twee jaar had je dan een auto. Nu maak je – binnen dezelfde metafoor – eerst een skateboard. Daarop kun je gelijk rijden en meteen aan de slag. Je leert en past voortdurend aan. Daarna ontwikkel je een snellere step, daarna een fiets, een motor en om uiteindelijk uit te komen bij de auto. De ontwikkeling gaat steeds sneller en je werkt steeds met een beter model waarmee je met klanten, medewerkers en andere betrokkenen leert werken. Uiteindelijk werk je steeds aan iets dat mensen echt willen.’

 

Is dit alles nu goed of slecht nieuws voor het MKB?

Zwinkels: ‘Er is veel goed nieuws voor het MKB. Corporates kunnen niet zonder MKB’ers. Dat konden ze al niet en dat zal in de toekomst niet anders worden. Het MKB is over het algemeen heel wendbaar en ze werken hier, omdat je hier simpelweg met minder specialisten te maken hebt en meer met elkaar voor elkaar moet krijgen, altijd al in multidisciplinaire teams. Het mooie van het MKB is ook dat er een continue klantenfeedback is, je zit makkelijker dicht op de klant dan corporates. Bovendien geldt voor alles: it’s not about technology. Technologie is slechts tien procent van het verhaal, het gaat vooral om hoe je er als bedrijf mee omgaat, het gaat uiteindelijk om mensen. Belangrijkste is je vermogen met hen te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen. Het MKB is daar vaak goed in. Computers personaliseren, mensen maken het persoonlijk, computers voorspellen, mensen verrassen en computers bevestigen, mensen lachen.’

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle