top of page

AANPASSEN, ONTWIKKELEN EN BINNENSLUITEN

Marjolein ten Hoonte, Directeur Arbeidsmarkt en MVO van Randstad Groep Nederland

 

In de geïndustrialiseerde wereld is een arbeidsstructuur ontstaan die toe is aan een grondige herziening. Het is de hoogste tijd is om alle aspecten die verbonden zijn aan ons begrip arbeid wezenlijk te herzien. Er spelen vier allesomvattende trends, die zowel impact hebben op hoe organisaties functioneren als hoe we daar op individueel niveau mee omgaan. In de eerste plaats is er de demografische trend dat we ouder worden, ten tweede is de technologische ontwikkeling - waar ook de robotisering deel van uitmaakt- in een turbulente stroomversnelling geraakt, vervolgens hebben we te maken globalisering en lokalisering en ten slotte staan we ook nog eens voor het grote vraagstuk van duurzaamheid. Op alle fronten staan dus belangrijke veranderingen voor de deur, deze beïnvloeden de manier waarop we in de nabije toekomst tegen werk aankijken. Daarmee zijn ze bepalend voor de manier waarop we in ons levensonderhoud voorzien. Wat houden de vier trends concreet in en hoe kunnen we daarop anticiperen?

'Robots maken werk goedkoper, makkelijker en soms zelfs overbodig, of je nu kapper bent, jurist of chirurg. Dat wordt de uitdaging voor de komende periode.'