top of page

Keuzevrijheid

- themanummer pgb 

Het pgb is vaak in het nieuws, soms positief en soms worden er kritische kanttekeningen geplaatst. In dit tijdschrift zijn alle gezichtspunten naast elkaar gezet. Naast achtergronden en opinie