In de reeks Passie voor kunst van Koos de Wilt

‘Het moet me verbazen’

Schrijfster en schilder Marion Bloem over hoe kunst haar werk en leven beïnvloedt

Ik heb altijd gemaakt wat ik zelf zou willen lezen of zien en ben steeds minder bezig met of het nu wel of niet gepubliceerd wordt. Het maken van beeldende kunst en schrijven is tegengesteld. Visueel uitdrukken gaat vooraf aan de woorden; als je visueel bezig bent, denk je veel meer vanuit beeld, vorm en compositie. Aan schrijven gaat een verwerkingsproces vooraf. Elk creatief product is een afspiegeling van een onderdeel van jezelf, ook al probeer je dat te verdoezelen. Mensen die zeggen niet autobiografisch te schrijven zijn misschien wel meer autobiografisch bezig dan mensen die dat bewust wél doen. Bij zowel beeldend als verbaal bezig zijn krijg je het mooiste resultaat als je vanuit je buik werkt, als iets per ongeluk uit je onderbewustzijn komt. Niet als je per se wilt, want dan is het vaak te geforceerd. Dus is het zaak om niet alles te goed te willen begrijpen. Je moet de dingen juist behoorlijk in te war gooien, dus expres ervaringen opzoeken die je nog niet onder de knie hebt, die vervreemdend zijn.

Als je een verhaal wilt schrijven en je wilt dat goed doen, dan moet er eerst een verwerkingsproces zijn geweest van dingen die je hebt meegemaakt, pas dan kun je de kleppen opengooien van het onderbewustzijn. Je hebt dan een soort structuur in je hoofd en daarna kun je het laten komen.

Wel of geen structuur

Naast schrijven schilder ik, maak ik mozaïeken en objecten en ontwikkel ik digitale kunstprojecten. Als ik schilder begin ik zonder plan. Maar bij de etstechniek moet je van tevoren precies weten wat je eindproduct is. Bij het etsen ben ik het me met opzet veel moeilijker gaan maken, omdat ik niet alles precies van tevoren wilde weten. Hoge oplagen waren er bij mij niet bij. De kunst van de herhaling bekoort mij niet. Bij schrijven heb ik van tevoren een structuur bedacht en weet ik waar het verhaal ongeveer naartoe moet en welk ritme het moet hebben. Maar als ik precies weet waar het naartoe gaat, is het plezier weg. Daarom ging Bacon sponsen gooien naar zijn werk om zichzelf te verrassen. Ik herken dat. Het is irritant om precies te maken wat je in je hoofd hebt. Het gaat om het proces en daarom maak ik het mezelf onderweg moeilijk. Het moet me verrassen. Ik houd van kneden en van confrontatie, ook met mezelf.

 

'Het is zaak om niet alles te goed te willen begrijpen. Je moet de dingen juist behoorlijk in te war gooien, dus expres ervaringen opzoeken die je nog niet onder de knie hebt, die vervreemdend zijn.'

Als kind schreef ik zonder nadenken. Daarna ging ik de dingen omzetten en kneden, schaven, herlezen, weer componeren. Er ontstaat dan ruimte voor spontane invallen die uit je onderbewustzijn opduiken. Zo werk ik nog steeds bij poëzie. Scenarioschrijven is veel mathematischer. Maar als je het goed doet en je structuur staat als een huis, dan kun je zelfs bij scriptschrijven openstaan voor wat zich aan je opdringt en wat niet goed te beredeneren is, maar gewoon goed voelt en volgens je intuïtie in je verhaal moet, ook al lijkt het geen functie te hebben.

 

Elke schrijver heeft dingen die in het verhaal sluipen waar hij geen controle over heeft. Die dingen hebben ogenschijnlijk geen functie voor het verhaal, maar bepalen wel de eigenheid van de maker. Willem Frederik Hermans heeft het in een van zijn essays over witte paters die voor de compositie van het verhaal of de film niet ter zake doen en er toch in terechtkomen. Hij verfoeit de witte paters. Ik ben het met hem eens, maar ben ervan overtuigd dat het goed is om de sluizen open te houden voor opwellingen vanuit het onderbewuste.

Prikkelen en uitdagen, verbazen en verrassen

Twijfels of je wel genoeg in huis hebt, of het wel zinvol is, heb ik vaker wel dan niet. Elke kunstenaar heeft momenten — en soms is dat wel negentig procent van de tijd — dat hij zich afvraagt: ‘Wat heb ik te vertellen?’ Maar tijdens het werkproces moet je in een flow blijven en mag je niet twijfelen, terwijl je tussen de processen juist moet twijfelen om kritisch te kunnen zijn. Sommigen kijken naar schilderijen om daarin een harmonie te vinden die ze in hun eigen bestaan niet hebben. Anderen willen geprikkeld en uitgedaagd worden. Dat laatste wil ik ook.

'Willem Frederik Hermans heeft het in een van zijn essays over witte paters die voor de compositie van het verhaal of de film niet ter zake doen en er toch in terechtkomen. Hij verfoeit de witte paters.'

Kunst moet mij verbazen en niet alleen ontspannen. Het moet iets teweegbrengen. Ook bij het schrijven wil ik de lezer prikkelen. Bij conceptuele kunst ging het alleen maar om het verbazen en verrassen. Dat was een interessante fase in de kunstgeschiedenis, maar biedt mij te weinig. Het was het denkwerk waar je mensen mee aan het denken probeerde te zetten. Ik ben niet zo’n voorstander van de gedachte dat de idee alles kon overnemen. Conceptuele kunst was een teken van de tijd, een reactie die logisch voortkwam uit de jaren zestig – een tijd van afzetten tegen een andere generatie, tegen hokjesgeest en tegen de burgerij, een tijd van migratie en van grote veranderingen in de samenleving. Maar juist in dat spanningsveld van wederzijdse beïnvloeding ontstaat kunst. Wat ik nou zo interessant vind aan die wederzijdse beïnvloeding is als mensen daarin hun eigen weg gaan en iets doen wat niet is opgedragen of aangemoedigd door een of andere museumdirecteur.

Expressie van het onuitspreekbare

Wat mij stoort is dat in het Westen niet geaccepteerd wordt dat in Afrikaanse of Aziatische kunst westerse invloeden binnensluipen. Dat wordt dan gezien als na-aperij, als primitief of botweg als allesbehalve kunst. Terwijl het omgedraaid wel allemaal kan, dus dat een Picasso of Lucebert zich liet beïnvloeden door Afrikaanse kunst.

Toen ik begin jaren tachtig op Borneo was en tatoeages op de lichamen zag, zag je dat er allemaal westerse invloeden in doordrongen. Met tatoeages bewijzen mannen hun mannelijkheid. Als je er goed naar kijkt, zie je dat tatoeagekunst helemaal niet zo statisch is als we vaak denken. Je ziet er allerlei subtiele verschillen in, modeverschijnselen ook. Je ziet dan dat iemand over zijn borst een vliegtuig met de tekst Malaysian Airlines heeft laten tatoeëren en dat er cassettebandjes en plastic bekertjes in hoofdtooien zijn verwerkt. Kunst ontwikkelt zich juist door ontmoetingen tussen culturen of door grote technologische ontwikkelingen die de samenleving voortstuwen, want dan wordt de kunst ook uitgedaagd.

In het Westen zijn we vertederd door traditionele niet-westerse kunst die wordt geëvalueerd op basis van authenticiteit, dus op de statische kant ervan, terwijl aan de andere kant de westerse kunst voortdurend moet veranderen. In het kunstonderwijs wordt er gehamerd op originaliteit. Dat is nogal een opgave in een tijd van globalisering, internet en digitale communicatie. Kunst is voor sommigen alleen nog maar het uit de context halen van een object, wezen, of ervaring. Niet meer de expressie van het onuitspreekbare, zoals ik het zelf zie. We zijn gewoon mens en we willen allemaal hetzelfde.