top of page
cover_USLMHQUZIV%25202_edited_edited.png

Geloven wordt in onze tijd snel geassocieerd met terrorisme, fundamentalisme en onbegrip. Dit terwijl het voor velen een manier is om liefde te tonen, inspiratie op te doen en zin te vinden in het dagelijkse bestaan. Het interviewen- en fotoboek boek ‘Wat bezielt de buren’  laat deze andere kant zien. Een boek van Koos de Wilt & Laurenz Baltzer in samenwerking met Stichting Amsterdam met hart en ziel.

Interviews van Arjan Visser en foto’s van Otto Snoek.

Wat weten Amsterdammers van hun buren? Ze komen elkaar tegen op de trap, in de portiek, op straat, bij de school van de kinderen en in de buurtsuper. Maar kennen ze elkaar ook? Zeker in een multiculturele stad als Amsterdam, is de onbekendheid met elkaars achtergrond vaak groot.

Vroeger wist je wat je buren bezielde. De kans was groot dat ze waren opgegroeid met dezelfde cultuur, dezelfde religie, dezelfde normen- en waarden, dezelfde smaak voor eten en kleding als de buren aan de overkant, links, rechts, beneden en boven je. Tegenwoordig is dat anders. We kennen elkaars achtergrond niet, maar worden wel dagelijks geconfronteerd met de uitingen van andermans cultuur. Andere (hardere) muziek, andere gewoontes, andere luchtjes in het trappenhuis, een ander leefritme. Wat doen we met die verschillen? Wat weten Amsterdammers eigenlijk van hun nieuwe buren? Onbekend maakt onbemind, en maar al te vaak leiden andere gewoontes en gebruiken tot irritatie en conflicten.

 
‘Geloven geeft mensen hoop en liefde. Dat is de andere kant van het verhaal’
Onder de titel ‘Wat bezielt de buren?’ laat het boekje Amsterdammers binnenkijken in de huizen van hun buren. Daarbij wordt gekozen voor de invalshoek ‘religieuze cultuur’. Iedereen weet immers dat dit voor veel nieuwe Amsterdammers sterk bepalend is voor hun gewoontes en uiterlijke verschijning. De inspiratie; de ‘bezieling’ van de mensen wordt heel persoonlijk, indringend en direct in beeld gebracht. Denk daarbij aan zaken als samen aan tafel gaan, rituelen bij het koken, devotie bij een huisaltaar, aankleden voor religieuze feestdagen, versiering en symbolen in huis; allerlei zaken die binnenshuis met inspiratie en spiritualiteit te maken hebben.

Dichter bij elkaar

Door naast foto’s in korte teksten de ‘buren’ zelf aan het woord te laten ontstaat een veelkleurig beeld van de bezieling van Amsterdammers. Soms verrassend, soms heel herkenbaar. Maar in ieder geval nooit eng of bedreigend. Het effect van het boekje moet zijn dat Amsterdamse buren iets dichter tot elkaar komen. Omdat ze iets meer weten van elkaars achtergrond en iets meer begrip hebben voor elkaar. Het zou goed zijn als het boekje ook duidelijk maakt, dat hoe verschillend we ook zijn, iedereen toch graag in een omgeving woont die prettig en vriendelijk is!


De makers

Het boek is een concept en uitgave van Koos de Wilt en Laurenz Baltzer en uitgegeven in samenwerking met Stichting Heeren Keyser, Woningcorporatie Het Oosten en Stichting Amsterdam met hart en ziel.

Schrijver/journalist en programmamaker Arjan Visser schreef de interviews en Otto Snoek fotografeerde mensen van islamitische, boeddhistische, joodse en katholieke overtuiging in hun dagelijkse leven. Het boek ligt in de boekhandel is verspreid onder 16.000 huurders van Woningcorporatie Het Oosten.

Voorwoord door Job Cohen

“Wat bezielt de buren” wordt gepubliceerd een maand nadat Theo van Gogh door een  moslimterrorist is vermoord. Wat bezielt iemand om het recht in eigen hand te nemen en een ander te vermoorden? Het zal je buurman maar wezen.

 

Iemand als bijvoorbeeld wethouder Aboutaleb kan er met zijn verstand niet bij dat hij, als moslim, kracht en inspiratie uit zijn geloof put, en dat de vermoedelijke dader van de moord op Van Gogh op basis van datzelfde geloof tot een moord besluit en daartoe overgaat. Iedereen zal beamen dat een dergelijke religieus geïnspireerde moord tot de spreekwoordelijke – extremistische – uitzondering behoort.

 

In de regel zijn verreweg de meeste mensen vredelievend, of zij nu seculier, christen, moslim of wat dan ook zijn. Er bestaan over geloven en levensbeschouwingen allerlei vooroordelen, waarin de aanhangers ervan zich totaal niet herkennen. Onbekend maakt ook in dit verband onbemind. In het fotoboek “Wat bezielt de buren” laten tien Amsterdamse gezinnen zien waardoor zij bezield worden. Moge het boek bijdragen aan het wegnemen van enkele vooroordelen en aan begrip en respect voor de verschillende achtergronden van de Amsterdammers.

 

Job Cohen, burgermeester van Amsterdam

Scherm­afbeelding 2023-02-12 om 09.45.32.png
bottom of page