Worden wie je bent


Eigenlijk zou je moeten streven naar werk dat een mix is van waar je van houdt, waar je goed in bent en wat goed betaalt (zie de grafiek boven). Maar dat is maar zelden het geval, zo laat de praktijk zien. Voor Randstad mocht ik meeschrijven aan de 'Trendpaper 2017, Dé trends die de arbeidsmarkt domineren'. Interessante materie. Opvallend vond ik dat op dit moment in Nederland slechts negen procent van de medewerkers zich betrokken voelt bij zijn of haar werk. Tachtig procent zegt dat ze een beetje meedoen en de resterende elf procent stribbelt een beetje tegen.

‘Dat doet dus een vast arbeidscontract’, zegt Marjolein ten Hoonte, Directeur Arbeidsmarkt en MVO van Randstad Groep Nederland in de trendpaper ‘Het traditionele arbeidscontract is nu vaak een wurgcontract waarbij mensen zich niet of nauwelijks kunnen ontwikkelen.’ We werken dus vaak alleen maar omdat het wat oplevert. Zonde eigenlijk. En wat houden die banen nu werkelijk in als je kijkt naar de toekomst? Heel van banen van nu bestaan niet meer over een paar jaar. De OESO geeft aan dat zo’n negen procent van onze banen daadwerkelijk gaat verdwijnen door technologie. Er wordt wel gesproken van zo'n drie miljoen banen die oplossen.

Een recente studie van Maarten Goos, hoogleraar aan de universiteit van Utrecht en Leuven, laat zien dat de manier waarop wij denken over onze toekomstige economie aan verandering toe is. De banen van de toekomst moeten we vanaf nu verdelen in routine en niet-routinematige banen. Technologie is nu al in staat om veel routinetaken op elk niveau over te nemen. In de toekomst zal dat alleen nog maar toenemen. Dat geldt zelfs voor banen op HBO niveau.

Moeten we nu bang worden en wordt ons werk daarmee ook saaier? Integendeel. We moeten zoeken naar manieren om samen te werken met de computers en robots in plaats van alleen te praten over machines die ons werk overnemen. Hoe meer technologie, hoe meer wij als mensen ons moeten gaan richten op de creatieve en sociale kant van de zaak. Ons werk wordt daarmee alleen maar leuker. Hoe minder routine, hoe inspirerender ons werk is en hoe welkomer het is voor de klant.

Het mooie van veel bedrijven waar technologie belangrijk is, is dat hier de sociale en creatieve aspecten nu al veel zichtbaarder zijn op de werkvloer. Bel maar eens naar een bedrijf als Cool Blue, grote kans dat je leuke mensen aan de lijn krijgt. Nu maar hopen dat er genoeg is van al dat sociale en creatieve werk…

76 keer bekeken
voorgaande posts 
  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle